Organik Tarım Nedir?

Tarımsal üretimde kimyasal madde kullanamdan yapılan tarıma organik tarım adını veriyoruz. Organik Tarımda amaç, toprağı zenginleştirerek, havanın kirlenmesini engellemek, doğal su kaynaklarının korunmasını sağlamak, bitkilerin hayvanların ve insanların sağlığını koruyarak en kaliteli ve en doğal tarımsal ürünleri elde etmektir.

Günümüzde bilinçsizce kullanılan kimyasal gübreler ve ilaçlar yüzünden doğanın ekolojik dengesi bozulmaktadır buna bağlı olarak toprakların verimlilikleri azalmakta, ve kimyasal gübre ve ilaçlar yüzünden yetiştirilen ürünlerin nitrat ve nitrit seviyeleri yükseldiğinden dolayı insan sağlığınıda olumsuz yönde etkilemektedir. Organik Tarım sayesinde kimysallarla bozulan ekolojik dengeyi tekrar kurmak ve topraklarımızın verimliliğini arttırarak üretimlerimizden yüksek verim sağlamak bizim elimizdedir.